• Winnaars IJmond Bereikbaar Awards.

    Jacco Tuijn

Mooi succes IJmond Bereikbaar

Beloning voor mensen die op de fiets stapten

IJMOND IJmond Bereikbaar heeft de resultaten over de periode 2015-2017 gepresenteerd in het Telstarstadion. Ook werd een toelichting gegeven op de plannen voor de nabije toekomst en werden er prijzen uitgereikt.

Jacco Tuijn

Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt tussen de IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie om een betere doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit te leveren. Zo'n 170 bedrijven zijn aan de slag gegaan met het vervoer van en naar hun bedrijf.

RESULTATEN Sophie Zwetsloot Programmamanager: "Met de campagne hebben we werkgevers en werknemers in de IJmond bewust gemaakt van de alternatieven voor de auto voor woon-werkverkeer. Elke dag weer maak je de keuze: welk vervoermiddel past mij vandaag het beste. Vaak blijkt dat de fiets te zijn. Je wordt niet allen blij en fit van, maar het bespaart je bovendien geld en vaak ben je nog sneller op je werk ook.

Van de 170 bedrijven hebben ruim 2600 fietsers zich inmiddels aangesloten bij het programma, 1800 waren voorheen vooral autogebruiker. Met deze aantallen fietsers blijven er wekelijks 4250 auto's uit de spits. Dit bevordert de doorstroming die, mede door de huidige economische groei, nog altijd onder druk staat."

Na de presentatie ontstond een levendig rondetafelgesprek onder leiding van Egon van Zon van de Omgevingsdienst met onder meer wethouder Ronald Vennik (gemeente Velsen), Myron Nicholson (Pré Wonen), Ton van der Scheer (OV IJmond), Gea Meems (Nova College), Donald Voskuil (Tata Staal) en Sophie Zwetsloot.

AWARDS Tijdens het evenement mochten vier bedrijven een 'IJmond Bereikbaar Award' in ontvangst nemen. Zij werden beloond voor hun extra inzet om het fietsen naar het werk te promoten. Directeur Pieter de Waard van SC Telstar reikte de awards uit. Hij gaf zelf al eens het goede voorbeeld: "Mijn vrouw en ik deden jaren geleden de auto al de deur uit. Zij om het milieu te sparen, ik om geld te besparen, dit scheelt bakken, namelijk al snel zo'n 3 mille."

Vertegenwoordigers van DSE Automatisering, Crown van Gelder, Amazing Wheels en Hunting Energy Services mochten de IJmond Bereikbaar awards en bijbehorende cheques van 2 mille in ontvangst nemen.

Daarnaast kregen drie fietsers nog een persoonlijke prijs als dank voor hun voorbeeldgedrag. Deze fietsers, Nico Oenen (Etos), Petra Reker (C&D Foods) en Engel Bos (Nova College) waren genomineerd door hun werkgever en ontvingen ieder een award en een cheque van €500.

PROGRAMMA 2018-2021 In 2017 lag de nadruk op het structureel gebruik van de fiets en e-bike voor het woon/werkverkeer. IJmond Bereikbaar heeft het bedrijfsleven geïnformeerd over de vele mogelijkheden en regelingen die er zijn om de fiets en e-bike aantrekkelijk(er) te maken. Deelnemende bedrijven kregen hulp bij het invoeren van maatregelen en de fietsers van IJmond Bereikbaar werden met een uitdagend programma gestimuleerd actief te blijven fietsen. Voor de komende jaren staan, naast gedragsverandering, ook maatregelen op het gebied van de aanleg van fietsinfra (waaronder de snelfietsroute), slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS op het programma. Allen bedoeld om de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de IJmond structureel te verbeteren.